Ewa Guzowska

Ewa Guzowska

Urodził‚a się w 1977 roku w Koninie. Uczęszczał‚a do Państwowej Szkoł‚y Muzycznej w Koninie w klasie skrzypiec mgr Jana Szkalskiego oraz Państwowego Liceum Muzycznego im. Mieczysł‚awa Karłowicza w Poznaniu. Jest absolwentką… klasy altówki Państwowego Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, tzw. Szkoły Talentów€. W roku 2003 ukoń„czył‚a studia z wyróżnieniem w klasie altówki prof. Hansa Joachima Greinera na Universitat der Kunste w Berlinie otrzymując najwyższą… punktacje. W roku 2007 ukończył‚a z wyróżnieniem Summa Cum Laude studia podyplomowe w klasie mistrzowskiej €“ Konzertexammen na w/w uczelni w Berlinie. Jest również absolwentką… z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

W latach 1999-2007 współ‚pracowała z licznymi orkiestrami, jak na przykł‚ad: Deutsches Symphonie Orchester Berlin, Berliner Kammer Orchester, Deusches Kammer Orchester (współpracując przy projektach symfonicznych m.in. z M. Vengerowem, S. Minzem, T. Zimmerman, S. Meyer, I. Pogorelicem czy H. Hardenbergerem ), Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Kameralna, Komische Oper Berlin, Kammerorchester Berlin. Z w/w orkiestrami koncertowała na terenie całej Europy dokonują…c licznych nagrań radiowych oraz telewizyjnych. W 2002 roku wwsółpracowała z zespołem kameralnym prof. Thomasa Brandisa oraz z kwartetem smyczkowym Phitagoras”, dokonując wielu nagrań„ i realizacji programów dla Deutschland Radio Berlin. Na stał‚e artystka współ‚pracuje z zespoł‚em Kammerorchester Berlin oraz z orkiestrą… kameralną, skł‚ad której tworzą soliś›ci Komische Oper realizują…c muzykę™ kantatowo-oratoryjną. W 2005 roku współ‚pracowała również z Polish Chamber Orchester biorąc udział w tournee pod kierunkiem Nigela Kennedy`ego.

W 2003 roku otrzymał‚a nagrodę specjalną… w postaci koncertu z Orkiestrą Kameralną… pod dyr. Tomasza Tomaszewskiego. W 2005 koncertowała solo z Polską Filharmonią… Kameralną… pod dyrekcją… Wojciecha Rajskiego oraz wielokrotnie z Poznańską… Filharmonią pod dyrekcją… Jerzego Salwarowskiego oraz Renarda Czajkowskiego, spotykając się™ zawsze z bardzo dobrymi recenzjami. W 2010 roku wystę™pował‚a jako solistka pod batutą… J.M. Florencio Juniora. Ewa Guzowska jest laureatką licznych nagród, m.in. II nagrody na Mię™dzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi (1998), I wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Altowiolistów im. Jana Rakowskiego w Poznaniu (1998), I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Altowiolistów w Quakenbruck. Otrzymał‚a również stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1999). Wygrał‚a konkurs na stypendium wraz z praktyką… w DSO Berlin (1999-2001). Wygrał‚a konkurs na stypendium wraz z praktyką… w Komische Oper w Berlinie (2002-2005). Wygrał‚a konkurs na stypendium Deutsche Oper Berlin wraz z kursem kameralnym w Japonii. W 2012 roku otrzymał‚a honorowe odznaczenie od Prezydenta Konina za upowszechnianie kultury muzycznej w Koninie.

W roku 2013 Ewa Guzowska reprezentowała altowiolistów obok m.in.S.Kamasy, J.Kosmali, K.Kashkashian na 41 Międzynarodowym Kongresie Altowiolowym w Krakowie wykonując recital z muzyką polską.

Ewa Guzowska od roku 2006 prowadzi kursy dla altowiolistów m.in. w Stade (Niemcy) , Dreźnie , Berlinie oraz kursy dla uczniów i nauczycieli Szkół‚ Muzycznych w Poznaniu, Gorzowie Wlkp. ,Szczecinie, Pile, Jarocinie, Koszalinie, Koninie , Ostrowie Wielkopolskim , Gnieźnie , Radomiu . Ponadto jest Jurorem w konkursach altówkowych we Wrocł‚awiu , Pyrzycach oraz Szczecinie. Jest inicjatorką… oraz współ‚organizatorką… wraz Koniń„skim Towarzystwem Muzycznym, Międzynarodowego Kursu Muzycznego dla Altowiolistów i Kontrabasistów im. Witolda Friemanna w Koninie, gdzie występuje w charakterze wykł‚adowcy oraz dyrektora artystycznego. 0d roku 2013 współ‚pracuje z Prof. W. Walaskiem (dyrektorem artystycznym) ,prowadzą…c klasę altówki na kurskie w Janowcu nad Wisłą….

Ewa Guzowska jest organizatorką, pomysłodawcą i wykładowcą Ogólnopolskich Warsztatów Altówkowych im. F.Nowowiejskiego w Poznaniu.

Od roku 2014 współpracuje z fundacją Procello biorąc udział jako wykładowca w Jesiennych Kursach Muzycznych w Poznaniu.

Od roku 2006 artystka na stale współ‚pracouje z €žKwartetem Wielkopolskim, skł‚ad którego tworzą… wybitni muzycy poznań„scy. W 2007 roku kwartet współ‚pracował‚ z artystami z USA oraz Meksyku biorą…c udział‚ w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Tańca w Poznaniu. Koncertował‚ wielokrotnie w ramach m.in. Sommer Festival w Hannoverze, Frankfurcie oraz Hamburgu.

Ewa Guzowska w latach 2004-2008 pracował‚a na stanowisku lidera-solisty grupy altówek w Poznań„skiej Filharmonii im. T. Szeligowskiego. Peł‚nił‚a również funkcje kierownika grupy. Wystę™pował‚a wielokrotnie jako solistka i kameralistka.

Ponadto dokształ‚cała się™ biorą…c udział‚ w licznych lekcjach mistrzowskich - solistycznych oraz kameralistyki m.in. u prof. S. Kamasy (Warszawa), prof. C. Lelonga (Paryż), prof. T. Brandysa (Berlin), prof. J. Marchwiń„skiego (Warszawa), prof. J. Kaliszewskiej (Poznań„), prof. I. Gronicha (Berlin).

Od roku 2008 jest członkiem zespołu muzyki współ‚czesnej An_Arche. Skł‚ad zespoł‚u tworzą wybitni muzycy poznań„scy. Zespół‚ wystąpił‚ m.in. podczas festiwalu na Poznań„skiej Wioś›nie oraz Warszawskiej Jesieni. Gościł‚ na koncertach w Akademii Muzycznej oraz Filharmonii w Gdań„sku. Dokonał‚ już kilkunastu prawykonań„ kompozycji mł‚odych polskich kompozytorów.

Ewa Guzowska jest wykł‚adowcą w klasie altówki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od roku 2008 pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zaję™cia z altówki na studiach dziennych oraz zaocznych, podyplomowych oraz doktoranckich.

Od 2014 roku Ewa Guzowska prowadzi klasę altówki w "poznańskiej szkole talentów" Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im.J.Kaliszewskiej w Poznaniu.

Od roku 2014 Ewa Guzowska należy do grona czł‚onków Senatu AM w Poznaniu.

Ewa Guzowska obronił‚a prace doktorską zatytuł‚owaną… €žSonata w literaturze altówkowej w kontekście wirtuozowskich i kolorystycznych możliwoś›ci instrumentu na podstawie wybranych utworów€ napisaną pod kierunkiem prof. Jana Paruzela w Bydgoszczy. Nadanie jej tytuł‚u Doktora Sztuki Muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistka nastąpiło w dniu 13 listopada 2007 roku.

Ewa Guzowska dnia 2 lipca 2013 roku uzyskał‚a tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej-instrumentalistyka na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedstawionego osiągnię™cia artystycznego: CD z dzieł‚ami Jarosław M .Papaj- Sonata na altówkę™ i fortepian-prawykonanie, Witold Friemann Pieś›ni Rycerskie na altówkę i fortepian.

Ewa Guzowska w 2014 roku wydał‚a przez wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu dwie pł‚yty CD."Sonaty" z utworami J.S.Bacha,R.Clarke,D.Szostakowicza oraz "Z muzyką przez wieki" z utworami J.S.Bacha i J.M.Papaja.

Ewa Guzowska nagrała także płytę z muzyką do filmu " Lincz ".

Ewa Guzowska ma na swoim koncie kilkanaście prawykonań dzieł na altówkę solo , altówkę z fortepianem oraz altówkę z towarzyszeniem orkiestry - skomponowanych i dedykowanych specjalnie dla niej.

(ŹRÓDŁO: http://www.ewaguzowska.pl/)