Jarosław Thiel

Jarosław Thiel

Jarosław Thiel - Dyrektor Artystyczny Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Absolwent
Szkoły Talentów w Poznaniu. Studiował grę na wiolonczeli na Akademiach Muzycznych
w Poznaniu i Łodzi. Od 1997 roku skupia się głównie na historycznych wykonaniach. Jarosław Thiel brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Christine
Kypranides w Dresdner Akademie für Alte Musik i ukończył studia podyplomowe w
zakresie gry na barokowej wiolonczeli w Universität der Künste w Berlinie.
Współpracował z najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej.
Od 2000 r. Thiel jest pierwszym wiolonczelistą Dresdner Barockorchester i
członkiem FestspielOrchester Getyndze Laurence Cummings. Pracuje także z innymi
zespołami, takimi jak Cantus Cölln Akademie für Alte Musik i Lautten Compagney.
Regularnie występuje jako solista i kameralista na licznych polskich i zagranicznych
festiwalach muzyki dawnej. Uczy wiolonczeli barokowej na Akademii Muzycznej w
Poznaniu.W 2006 roku został mianowany dyrektorem artystycznym Wrocławskiej
Orkiestry Barokowej.
Źródło: http://nfm.wroclaw.pl/en/filharmonia/showNews/80
Fotografia: Łukasz Rajchert