Mikołaj Rykowski

Konsultant muzykologiczny projektu. Wykładowca Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Współautor scenariuszy cyklu Speaking Concerts oraz międzynarodowego projektu „Muzyka w obozach zagłady”.

Mikołaj Rykowski ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza (muzykologia, 2003) oraz Akademię Muzyczną (klarnet, 2000, klasa prof. Zdzisława Nowaka) w Poznaniu. W 2011 roku obronił pracę doktorską poświęconą fenomenowi Harmoniemusik – osiemnastowiecznej praktyce zespołów instrumentów dętych (promotor prof. R. D. Golianek). W tym samym roku rozpoczął pracę w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w Zakładzie a później Katedrze Teorii Muzyki. W trakcie przygotowania rozprawy doktorskiej odbył szereg podróży badawczych (przebywał m.in. w archiwach czeskich, morawskich, słowackich, i węgierskich), które były możliwe dzięki grantowi promotorskiemu (Komitet Badań Naukowych). Opublikował szereg artykułów poświęconych osiemnastowiecznej praktyce zespołów instrumentów dętych (np. w periodyku „Alta Musica”). W roku 2016 ukazała się jego książka pt. Harmoniemusik – utwory na instrumenty dęte w zwierciadle epoki klasycyzmu (wydawnictwo: Adam Marszałek). Obecnie jego zainteresowania naukowe zostały poszerzone o historię muzyki XIX i początku XX wieku. Asumptem do podjęcia badań stała się postać niemieckiego pianisty, kompozytora i pedagoga o polskich korzeniach Franza Xavera Scharwenki (1850-1924). Poza działalnością naukową zajmuje się popularyzacją muzyki. Jest współautorem scenariuszy koncertów multimedialnych z cyklu „Speaking concerts”. Od kilku lat przygotowuje słowne wprowadzenia do koncertów filharmonicznych (Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, Łódź).

W roku 2019 Mikołaj Rykowski uzyskał tytuł doktora habilitowanego prezentując w zakresie sztuki jednotematyczny cykl publikacji pod tytułem: Franz Xaver Scharwenka – artysta w świetle procesu glokalizacji.

Speaking Concerts

FREE
VIEW