Wrocławska Orkiestra Barokowa

Wrocławska Orkiestra Barokowa

Jeden z najbardziej kreatywnych zespołów muzyki dawnej w Polsce, grający na instrumentach historycznych. Został założony w 2006roku przez Andrzeja Kosendiaka i jest prowadzony przez wiolonczelistę, Jarosława Thiela. Działa przy Narodowym Forum Muzyki.

Źródło: http://www.nfm.wroclaw.pl/zespoly/wroclawska-orkiestra-barokowa/band#zespol

Fotografia: Adam Rajczyba